Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Flaszki

Flaszki to 5-minutowe wyst?pienia, case na temat dowolny, store ale pasjonuj?cy mówc?. S? interesuj?ce, dynamiczne, tre?ciwe i celne. O ile ka?da edycja ma swój motyw przewodni, stawiamy na ró?norodno?? tematów.

Mo?esz pos?ucha? lub opowiedzie? o:

  • swojej pasji, zainteresowaniu lub projekcie, który rozwijasz,
  • obserwacji czy ciekawostce, któr? chcia?(a)by? przekaza?,
  • do?wiadczeniu ?yciowym, które mo?e by? pouczaj?ce dla innych,
  • swojej wizji lub przedsi?wzi?ciu, które chcesz rozg?osi?,
  • czymkolwiek innym, co uwa?asz za warto?ciowe do przekazania.

Aktualne informacje o Flaszkach: http://www.flaszki.waw.pl/
Profil na Facebooku: http://www.facebook.com/flaszki
Chcesz wyst?pi? na kolejnych Flaszkach? Wrzu? tutaj!

Masz pytania dot. Flaszek? Chcesz pomóc w organizacji? Pisz na flaszki-mimuw@googlegroups.com.

Najbli?sza edycja:

Kiedy: poniedzia?ek 5 grudnia 2011, 18:15-20:00

Poprzednie edycje:

Maj 2011:

Kiedy: czwartek, 19 maja 2011, 14:00-16:15
Gdzie: sala koncertowa O?rodka Kultury Ochota, ul. Grójecka 75
Strona: http://www.facebook.com/event.php?eid=118395604908832

Marzec 2011:

Kiedy: czwartek, 31 marca, g. 14.15 – 16.15
Gdzie: sala 4420
Strona: http://samorzad.mimuw.edu.pl/2011/03/26/wiosenne-flaszki/

Stycze? 2011:

Kiedy: czwartek, 20 stycznia 2011, godz. 14.15 – 15.45
Gdzie: sala 4420
Strona: http://samorzad.mimuw.edu.pl/samorzad/flaszki/flaszki-styczen-2011/

Listopad 2010:

Kiedy: ?roda, 24. listopada 2010, godz. 16.15 – 17.45
Gdzie: sala 4420
Strona: http://samorzad.mimuw.edu.pl/samorzad/flaszki/flashtalks-listopad-2010/

0 komentarzy

Trackbacki/Pingbacki

  1. » Flaszki i Studencki Festiwal Informatyczny SmarterPoland - [...] nazywa się Flaszki. Link do strony imprezy znajduje się tutaj. Organizowana jest przez samorząd studentów wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki [...]

Wyślij odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.