Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Dni adaptacyjne 2016

Drodzy Studentki, doctor Studenci,

przygotowali?my na dni adaptacyjne dla Was specjalne atrakcje! Udzia? w nich jest mniej obowi?zkowy od cz??ci oficjalnej, ale wci?? WYSOCE zalecamy pojawi? si? na nich.

Najprawdopodobniej w dniu 13 pa?dziernika po po?udniu b?dziemy tak?e organizowa? cykl dodatkowych szkole? dla studentów pierwszego roku, których celem b?dzie pomoc w ?atwiejszym rozpocz?ciu studiowania. Szczegó?y otrzymacie mejlowo.

Poni?ej zamieszczamy plan cz??ci nieoficjalnej dni adaptacyjnych, jest w nich jeszcze kilka znaków zapytania, ale b?d? one sukcesywnie uzupe?niane.

Czwartek, 29 wrze?nia 2016 r.

od oko?o 12:30-12:45, sala 4420 – popo?udnie planszówkowe (informatycy po zako?czeniu swoich spotka? mog? swobodnie do??czy?)

 

Pi?tek, 30 wrze?nia 2016 r.

15:00-… - zwiedzanie Warszawy, o ile nie b?dzie brzydkiej pogody
Zbiórka przed wej?ciem na wydzia? (o ile b?dzie dostatecznie ciep?o). Prosz? zabra? ze sob? bilety komunikacji miejskiej.  Wycieczka zako?czy si? grami i zabawami integracyjnymi na Polu Mokotowskim.

3 komentarzy

  1. Lubie to!

  2. Czy w tym roku również są takie plany?

  3. Tak, w tym roku też będą dni adaptacyjne. Odbędą się dniach 28-30 września. Jest jednak prawdopodobne, że zmienią się poszczególne godziny spotkań lub forma niektórych zajęć. Na szczegóły musimy jednak jeszcze chwilę poczekać:-)

Wyślij odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.