Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 15 maja 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Dzień Otwarty w firmie Sollers!

Dzień Otwarty w firmie Sollers!

Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym firmy Sollers, który odbędzie się 25 maja 2017 roku! Zespół Sollers Consulting zaprasza na Dni Otwarte w warszawskim biurze na Koszykowej 54! Co w programie? 14:15 – 15:30 Wycieczka po biurze + prezentacja poszczególnych zespołów przez liderów technicznych Zobaczysz, jak wygląda nasze biuro, opowiemy Ci o projektach, w których pracujemy i poznasz naszych developerów, dzięki którym zdobywamy coraz to nowe projekty  15:40 – 16:40 Warsztat: Alternatywne języki JVM Podczas warsztatu eksperci Sollers Consulting przedstawią języki, nad którymi warto się pochylić, myśląc o JVM. Główny nacisk zostanie położony na Groovy oraz Gosu, które zostaną zestawione z mechanizmami dostępnymi w Javie 7 i 8.  17.00 – 20.00 “Game Development” – mini hackathon z nagrodami dla chętnych* Do hackhatonu można zgłaszać się indywidualnie lub w zespołach 4-osobowych. * By wziąć udział, prosimy o przyniesienie ze sobą laptopa Zapewniamy: Pizzę Energy Drinki Wsparcie mentorów Atrakcyjne nagrody dla najlepszego zespołu w hackathonie Gotów? Wyślij zgłoszenie na adres: open-day@sollers.eu i podaj: imię, nazwisko kierunek i rok studiów oraz uczelnię...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 26 Kwi 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Droga na Harvard

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? studiów na Harvardzie: Wiele osób mylnie zak?ada, ?e studiowanie w najlepszych zagranicznych uniwersytetach zwi?zane jest z barier? finansow?. Otó? nie, wiele uczelni ma rozbudowane programy stypendialne. Aplikowanie na najlepsze uniwersytety zaczyna si? jednak du?o wcze?niej ni? tu? przed samym momentem sk?adania wniosków i trzeba si? do tego dobrze przygotowa?. Uczestnictwo w konkursie Droga na Harvard w znacznym stopniu pomo?e zainteresowanym zrozumie?, jak takie przygotowania wygl?daj?, a laureaci konkursu, b?d? mogli liczy? na bezpo?rednie porady i pomoc ze strony polskich absolwentów Uniwersytetu Harvarda, organizuj?cych konkurs. Czworo laureatów nagrody g?ównej konkursu b?dzie mia?o nawet okazj? osobi?cie w Bostonie pozna? sam Uniwersytet, spotka? si? z polskimi studentami oraz porozmawia? z osobami odpowiadaj?cymi za proces przyjmowania i oceny aplikacji na t? uczelni?. Zg?oszenia przyjmowane s? do 5 maja. Wszystkie osoby zainteresowane powinny zajrze? na stron? www.droganaharvard.pl lub na Facebook FanPage Droga na Harvard....

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 22 Kwi 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Wykład firmy Sollers.

Wykład firmy Sollers.

Zach?camy do przyj?cia na wyk?ad [z pizz?] otwarty firmy Sollers na naszym wydziale: Szczegó?y: Testowa? czy nie? Je?li tak to jak? To wielkie pytania! Ju? w nast?pny wtorek firma Sollers poprowadzi wyk?ad o tym jak w praktyce sprawdza si? testowanie przy du?ych projektach informatycznych. Ka?dy uczestnik mo?e liczy? na kilka kawa?ków pizzy 😉 Termin: wtorek 25.04 o 12:15 Miejsce: sala 3180 Zapowiada si? bardzo ciekawie 🙂 Serdecznie zapraszamy! Zapraszamy do zapoznania si? z...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 4 Kwi 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Warsaw Insight Day – Goldman Sachs

Warsaw Insight Day – Goldman Sachs

Zapraszamy na Warsaw Insight Day – jednodniowe wydarzenie organizowane dla studentów pierwszego roku, które b?dzie okazj? do poznania firmy Goldman Sachs  bli?ej poprzez udzia? w warsztatach, panelu dyskusyjnym, rozmowy z pracownikami itp. Szczegó?y przes?ane przez Goldman Sachs znajduj? si? poni?ej: Join us at our event: Goldman Sachs Warsaw Insight Day   This one-day event will introduce first-year university students to a unique opportunity to interact with our professionals and receive tips and best practices for navigating the recruiting process. You will develop your strengths, build confidence and gain exposure to the many career opportunities across the Operations, Technology, Strats and Finance Divisions within the Goldman Sachs Warsaw office.   DATE: 15 May 2017 TIME: 10:30 a.m. – 3:30 p.m. LOCATION: Goldman Sachs Warsaw Spire Office REGISTRATION DEADLINE: 7 May 2017   To register, please visit our portal at My GS Events, search under “Warsaw” events to register for consideration.   Please complete 100% of your candidate profile, including uploading your CV, for full consideration. Early registration is recommended as we have limited number of...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 28 Mar 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Goldman Sachs Securities Strats Presentation & Networking

Goldman Sachs Securities Strats Presentation & Networking

Zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Goldman Sachs: Join us at our event Date: Tuesday, 28-Mar-2017 Time: 04:00pm–06:00pm Location: Warsaw Spire We would like to invite you for our upcoming event in Warsaw: Goldman Sachs Securities Strats Presentation & Networking.This event will provide you with an opportunity to participate in an informative session about our Strats Division. There will be also a chance to learn more about career opportunities at Goldman Sachs and network with our professionals.   Goldman Sachs’ Strats business unit is a world leader in developing quantitative and technological techniques to solve complex business problems. Working within the firm’s trading, operations, sales, banking and investment management divisions, Strats use their skills to create financial products, advise clients on transactions, measure risk and identify market opportunities. Our people hold bachelors, masters and PhDs in physics, engineering, mathematics, computer science and many other fields. Although the work performed by the Strats division is financial in nature, specific financial knowledge or experience is not a prerequisite.   In order to register to the...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 25 Mar 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Daftcode – Ruby on Rails w praktyce

Daftcode – Ruby on Rails w praktyce

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? kursu programowania w RoR organizowanym przez Daftcode: Wiemy, ?e Ruby on Rails nie jest tematem, który cz?sto pojawia si? na wyk?adach z programowania. Wiemy te? z kolei, jak bardzo jest to poszukiwana specjalizacja na rynku pracy. Dlatego te? wychodz?c temu naprzeciw zapraszamy na „Ruby on Rails w praktyce” – czyli nasz nowy cykl bezp?atnych zaj?? dla studentów, podczas którego b?dziecie mogli od podstaw zapozna? si? z programowaniem w RoR! PIERWSZE ZAJ?CIA – WPROWADZENIE (WYK?AD OTWARTY DLA WSZYSTKICH CH?TNYCH) Na pocz?tek wprowadzimy Was w ?wiat Ruby’ego – zapoznamy Was z baz? tego j?zyka oraz przedstawimy, co odró?nia go od innych i dlaczego warto nauczy? si? w nim programowa?. Przedstawimy podstawow? struktur? Rails’ów oraz poka?emy, jak w ?atwy sposób mo?na stworzy? w nich prosty projekt. Opowiemy dok?adniej te? o tym, czego b?dzie mo?na si? nauczy? podczas kolejnych zaj?? i zaprosimy Was do aplikowania na praktyczn? cz??? kursu. Data: 30.03. (czw) Godzina: 17:45 Miejsce: s. 110a, PJATK (Koszykowa 86, 02-008, Warszawa) Prowadz?cy: Piotr Kruczek, Daftcode...

Czytaj dalej