Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 27 Wrz 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Stypendia DAAD

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną organizacji DAAD na rok akademicki 2018/2019. Oferta ta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantóworaz naukowców z polskich uczelni. Szczegóły znajdziecie tutaj oraz na stronie...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 15 Maj 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Dzień Otwarty w firmie Sollers!

Dzień Otwarty w firmie Sollers!

Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym firmy Sollers, który odbędzie się 25 maja 2017 roku! Zespół Sollers Consulting zaprasza na Dni Otwarte w warszawskim biurze na Koszykowej 54! Co w programie? 14:15 – 15:30 Wycieczka po biurze + prezentacja poszczególnych zespołów przez liderów technicznych Zobaczysz, jak wygląda nasze biuro, opowiemy Ci o projektach, w których pracujemy i poznasz naszych developerów, dzięki którym zdobywamy coraz to nowe projekty  15:40 – 16:40 Warsztat: Alternatywne języki JVM Podczas warsztatu eksperci Sollers Consulting przedstawią języki, nad którymi warto się pochylić, myśląc o JVM. Główny nacisk zostanie położony na Groovy oraz Gosu, które zostaną zestawione z mechanizmami dostępnymi w Javie 7 i 8.  17.00 – 20.00 “Game Development” – mini hackathon z nagrodami dla chętnych* Do hackhatonu można zgłaszać się indywidualnie lub w zespołach 4-osobowych. * By wziąć udział, prosimy o przyniesienie ze sobą laptopa Zapewniamy: Pizzę Energy Drinki Wsparcie mentorów Atrakcyjne nagrody dla najlepszego zespołu w hackathonie Gotów? Wyślij zgłoszenie na adres: open-day@sollers.eu i podaj: imię, nazwisko kierunek i rok studiów oraz uczelnię...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 26 Kwi 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Droga na Harvard

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? studiów na Harvardzie: Wiele osób mylnie zak?ada, ?e studiowanie w najlepszych zagranicznych uniwersytetach zwi?zane jest z barier? finansow?. Otó? nie, wiele uczelni ma rozbudowane programy stypendialne. Aplikowanie na najlepsze uniwersytety zaczyna si? jednak du?o wcze?niej ni? tu? przed samym momentem sk?adania wniosków i trzeba si? do tego dobrze przygotowa?. Uczestnictwo w konkursie Droga na Harvard w znacznym stopniu pomo?e zainteresowanym zrozumie?, jak takie przygotowania wygl?daj?, a laureaci konkursu, b?d? mogli liczy? na bezpo?rednie porady i pomoc ze strony polskich absolwentów Uniwersytetu Harvarda, organizuj?cych konkurs. Czworo laureatów nagrody g?ównej konkursu b?dzie mia?o nawet okazj? osobi?cie w Bostonie pozna? sam Uniwersytet, spotka? si? z polskimi studentami oraz porozmawia? z osobami odpowiadaj?cymi za proces przyjmowania i oceny aplikacji na t? uczelni?. Zg?oszenia przyjmowane s? do 5 maja. Wszystkie osoby zainteresowane powinny zajrze? na stron? www.droganaharvard.pl lub na Facebook FanPage Droga na Harvard....

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 22 Kwi 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Wykład firmy Sollers.

Wykład firmy Sollers.

Zach?camy do przyj?cia na wyk?ad [z pizz?] otwarty firmy Sollers na naszym wydziale: Szczegó?y: Testowa? czy nie? Je?li tak to jak? To wielkie pytania! Ju? w nast?pny wtorek firma Sollers poprowadzi wyk?ad o tym jak w praktyce sprawdza si? testowanie przy du?ych projektach informatycznych. Ka?dy uczestnik mo?e liczy? na kilka kawa?ków pizzy 😉 Termin: wtorek 25.04 o 12:15 Miejsce: sala 3180 Zapowiada si? bardzo ciekawie 🙂 Serdecznie zapraszamy! Zapraszamy do zapoznania si? z...

Czytaj dalej