Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 4 Cze 2017 w Praktyki/Praca

Wyjazdy promocyjne MIM UW

Wyjazdy promocyjne MIM UW

Drodzy studenci! Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, który ma na celu promocję naszego wydziału wśród uczniów z całej Polski. Już od przyszłego roku chcemy pokazywać osobom w wieku licealnym, że studiowanie na naszym wydziale daje wiele satysfakcji i możliwości, dlatego zapraszamy Was, drodzy studenci, do dołączenia do ekipy, która będzie odwiedzać różne szkoły w całej Polsce i promować nasz wydział! Wstępne zgłoszenia można przesyłać poprzez tę ankietę. Pojechanie dostateczną ilość razy na takie spotkanie (oczywiście wyjazd finansuje wydział) pozwala na zaliczenie praktyk. Po więcej szczegółów zachęcamy do kontaktu z samorządem poprzez e-mail:...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 16 maja 2017 w Praktyki/Praca

XIII Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk

Zapraszamy studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych do wzięcia udziału w XIII Letnich Praktykach Badawczych. Oferujemy: - udział w seminariach, warsztatach w ramach poszukiwania nowych nisz technologicznych, - udział w różnorodnych projektach, - rozwiązywanie rzeczywistych problemów firm i instytucji, - łączenie badań naukowych z biznesem, - pracę w interdyscyplinarnych zespołach, - najlepsze brytyjskie wzorce. Dodatkowo, podczas praktyk, organizowane są szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji i inne. Projekty zakończone z reguły raportem podsumowującym, niejednokrotnie przekazywanym następnie zleceniodawcy prac. Wymagania: - zainteresowania naukowe w dziedzinach takich jak matematyka, informatyka, ekonomia, a także naukach technicznych, - zapał i predyspozycje do pracy naukowej, - chęć pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia zawodowego. Zajmiesz się: - praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. modelowanie procesów przemysłowych, optymalizacja złożonych systemów); - modelowaniem rynków finansowych, problemami algorytmicznego wsparcia sektora finansowego; - analizą danych metodami statystycznymi, eksploracji danych czy Big Data; - zarządzaniem projektami i rozwijaniem start-upów - future studies w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływu na różne obszary gospodarki; Letnie Praktyki Badawcze organizowane...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 26 Kwi 2017 w Praktyki/Praca

space3ac

space3ac

Interesujesz si? nawigacj? satelitarn?, obserwacjami Ziemi a mo?e telekomunikacj?? Podejmij wyzwanie: do??cz do akceleratora Space3ac i rozwi?? wyzwanie du?ych firm bran?y transportowej. 20 akcelerowanych projektów otrzyma wsparcie w wysoko?ci 200 000 PLN. Wi?cej informacji...

Czytaj dalej

Zamieszczono dnia 24 Mar 2017 w Praktyki/Praca

Płatne praktyki w PGNiG

Płatne praktyki w PGNiG

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? praktyk w PGNiG i aplikowania: Z?o?a Kariery to nowy program edukacyjno-sta?owy dla studentów i absolwentów realizowany przez PGNiG SA. W ramach programu oferujemy praktyki w wybranych Departamentach Centrali Spó?ki i Oddziale Obrotu Hurtowego oraz mo?liwo?? uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, wspieraj?cych proces budowy ?cie?ki kariery. Wi?cej informacji o Z?o?ach Kariery znajd? Pa?stwo pod adresem: http://gk.pgnig.pl/zloza-kariery oraz http://www.facebook.com/zloza.kariery Link do og?osze?: https://www.pracuj.pl/praca/praktykant-w-dziale-rozliczen-oddzial-obrotu-hurtowego-warszawa,oferta,5167365...

Czytaj dalej