Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 16 maja 2017 w Praktyki/Praca

XIII Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk

Zapraszamy studentów i doktorantów kierunków ścisłych,   ekonomicznych i technicznych do wzięcia udziału w XIII Letnich Praktykach Badawczych.


Oferujemy:
- udział w seminariach, warsztatach w ramach poszukiwania nowych nisz technologicznych,
- udział w różnorodnych projektach,
- rozwiązywanie rzeczywistych problemów firm i instytucji,
- łączenie badań naukowych z biznesem,
- pracę w interdyscyplinarnych zespołach,
- najlepsze brytyjskie wzorce.

Dodatkowo, podczas praktyk, organizowane są szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji i inne. Projekty zakończone z reguły raportem podsumowującym, niejednokrotnie przekazywanym następnie zleceniodawcy prac.

Wymagania:
- zainteresowania naukowe w dziedzinach takich jak matematyka, informatyka, ekonomia, a także naukach technicznych,
- zapał i predyspozycje do pracy naukowej,
- chęć pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia zawodowego.

Zajmiesz się:
- praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. modelowanie procesów przemysłowych, optymalizacja złożonych systemów);
- modelowaniem  rynków finansowych, problemami algorytmicznego wsparcia sektora finansowego;
- analizą danych metodami statystycznymi, eksploracji danych czy Big Data;
- zarządzaniem projektami i rozwijaniem start-upów
- future studies w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływu na różne obszary
gospodarki;

Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez: Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN. Odbywają się w okresie sierpień-wrzesień 2017 r. w Warszawie.

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendacje od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/XT/2017. Ilość miejsc na praktykach jest ograniczona, a zgłoszenia są oceniane na bieżąco.

Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: www.praktyki.waw.pl

LPB17_plakat_mat_