Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 15 maja 2017 w Imprezy/Eventy

Puchar Cauchy’ego

Puchar Cauchy’ego

Kochani!

Już po raz 3 studenci staną do boju o zdobycie Pucharu Cauchy’ego. W tym roku turniej organizują połączone siły Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie rozgrywek zawodnicy stoczą między sobą bój o miano najlepszego zespołu, a emocji z pewnością jak zawsze nie zabraknie.
Gorąco zachęcamy do zapisów, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń! Pamiętajcie o przeczytaniu regulaminu i Widzimy się na miejscu!

Link do zgłoszeń znajduje się poniżej.

Co? Turniej piłkarski
gdzie? na ul. Myśliwieckiej 6
kiedy? w sobotę 27 maja
dla kogo? głównie studenci WNE i MIM oraz UW.

Regulamin:
Wydziałowy Turniej o Puchar Cauchy’ego w Piłki Nożną

§1
ORGANIZATOR

Głównymi organizatorami Między-Wydziałowego Turnieju o Puchar Cauchy’ego w piłkę nożną są Samorząd Studentów wydziału MIM UW oraz Samorząd Studentów wydziału WNE UW , zwani dalej Organizatorami.

§2
TERMIN ROZGRYWANIA

1. Turniej odbędzie się 27maja (sobota) 2017 roku w godzinach 9:00-18:00, przy czym organizator zastrzega sobie możliwość do opóźnień między poszczególnymi meczami oraz z momentem zakończenia turnieju w związku z jego rozgrywaniem.
§3

UCZESTNICTWO

1. Turniej przeznaczony jest dla studentów studiów I, II i III stopnia Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności dla tych podlegających pod Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz pod Wydział Nauk Ekonomicznych.
2. Do Turnieju może przystąpić od 16 zespołów. Pierwszeństwo mają zespoły złożone ze studentów wydziału MIM-u oraz WNE. Zespoły nie spełniające przepisu dotyczącego posiadania odpowiedniej ilości osób z tego wydziału zostaną wpisane na listę rezerwową.
3. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Każdy zespół musi składać się z co najmniej 5 zawodników, a maksymalnie można zgłosić 10 osób.
5. W każdym zespole mogą wystąpić maksymalnie dwie osoby nie będące studentami wydziału MIM UW lub WNE UW, w przypadku większej ilości zgłoszonych zawodników spoza MIM-u i WNE, drużyna wpisywana jest na listę rezerwową. Drużyny mogą posiadać jednocześnie zawodników z obydwu wydziałów.
6. Absolwenci tych wydziałów są traktowani jako studenci i grają na tych samych prawach (absolwentem jest osoba, która ukończyła studia, nie wystarczy ich porzucić po pierwszym semestrze).
7. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie maila na adres formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoWen5Gp6ln2x0o6Cwc-WPtdxe7SmFces9dkWKGCXDUHuHhg/viewform
8. Zgłoszenie będą trwać od dnia 13.05.2017 do dnia 23.05.2017.
9. Aby zgłoszenie było ważne należy uiścić opłatę 70zł od drużyny, szczegóły o płatności zostaną wysłane każdemu kapitanowi e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia.
10. Kapitanowie zobowiązani są w dniu Turnieju do zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia ich Organizatorowi. Weryfikacja musi nastąpić najpóźniej na 15 min przed pierwszym meczem danej drużyny. Przed pierwszym meczem każdy zawodnik, będzie musiał podpisać REGULAMIN, który będzie warunkiem koniecznym ( acz nie dostatecznym 😉 ) aby wystąpić w turnieju.
11. Wszyscy zawodnicy biorący udział w Turnieju ponoszą pełną odpowiedzialność za własne zdrowie i bezpieczeństwo. Powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do uprawiania sportu, a także powinni ubezpieczyć się na własny koszt. Pełna odpowiedzialność za wszelkie ewentualne urazy, kontuzje i inne szkody na zdrowiu powstałe wskutek uczestnictwa w Turnieju spada na osoby, które się do nich przyczyniły.

§4

SYSTEM ROZGRYWEK HALOWYCH

1. Zespoły grają na boisku w pięcioosobowych składach: czterech graczy w polu oraz bramkarz.
2. Obowiązują przepisy gry w futsal, a ponadto:
1) Zespoły mogą dokonywać zmian hokejowych to znaczy nieograniczoną liczbę razy w trakcie meczu, pod warunkiem, że na boisku nie przebywa naraz więcej niż pięciu zawodników, wliczając w to bramkarza. Zawodnik wchodzący z ławki rezerwowej może znaleźć się na boisku tylko gdy zawodnik schodzący już opuścił plac gry, a zmiana musi mieć miejsce w wyznaczonej strefie zmian;
2) Obowiązuje całkowity zakaz wykonywania wślizgów, jedynie bramkarz na polu bramkowym może je wykonywać;
3) Rzut autowy wykonywany jest nogą (piłka obrysem musi mieć styczność z linią) i traktowany, jako rzut wolny pośredni;
4) Istnieją 2 rodzaje kar dla zawodników: kara 2-minutowa oraz czerwona kartka – wykluczająca zawodnika z meczu – po 2 minutach na boisku może pojawić się inny gracz.
5) Kara dla zawodnika zostaje anulowana w przypadku straty gola przez jego drużynę. Nie dotyczy to zawodnika ukaranego czerwoną kartką, w jego miejsce może wejść inny zawodnik.
6) Zawodnik po otrzymaniu czerwonej kartki pauzuje kolejny mecz. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy po konsultacji z sędzią maja prawo wydłużyć karę bądź zdyskwalifikować zawodnika do końca turnieju.
7) Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego lub zawieszonego zespołowi grozi walkower.
3. O przydziale do poszczególnych grup decyduje losowanie, które odbędzie się kilka dni przed Turniejem.
4. Turniej odbywa się na następujących zasadach:
1) Zespoły najpierw rywalizują w 2 grupach po 5 zespoły każda.
2) Grupy rozgrywane są systemem każdy z każdym, gdzie za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis – 1 punkt, do dalszej fazy awansują zespoły z pierwszych i drugich miejsc w grupie;
2) W przypadku identycznej liczby punktów w grupie o awansie decyduje wynik bezpośredniego meczu między zespołami, jednak jeśli nie będzie on rozstrzygający, decyduje stosunek bramek strzelonych do bramek straconych. Jeśli nadal nie pozwala to na wyłonienie wygranego, decyduje większa liczba strzelonych bramek. Gdyby wszystkie te kryteria okazały się niewystarczające, decyduje seria 3 rzutów karnych między rywalizującymi zespołami. Gdy i ona nie wyłoni zwycięzcy, przeprowadza się po 1 serii rzutów karnych aż do momentu wyłonienia zwycięzcy. W przypadku gdy więcej niż dwie drużyny mają taką samą liczbę punktów o awansie decyduje tzw. „mała tabela”.
3) Dwie najlepsze drużyny z grup rywalizują w półfinałach i od tej pory turniej rozgrywany jest systemem pucharowym – przegrany odpada, a dokładniej mówiąc gra w małym lub dużym finale.
5. W razie remisu w fazie pucharowej o awansie decyduje dogrywka.
6. W przypadku remisowego wyniku po dogrywce przeprowadza się 3 serie rzutów karnych. Gdy i one nie wyłonią zwycięzcy, przeprowadza się po 1 serii rzutów karnych aż do momentu wyłonienia zwycięzcy.
7. W fazie grupowej mecze trwają 13 minut, a w fazie pucharowej 2×8 minut.
8. Dogrywka trwa 6 minut.
9. W każdej fazie Turnieju, gdy zespół nie jest w stanie rozpocząć meczu o przewidzianej godzinie, grozi mu oddanie meczu walkowerem.
10. Terminarz Turnieju zostanie przygotowany z myślą o jak najwydajniejszym przeprowadzeniu rozgrywek i jednocześnie z myślą o jak najbardziej sprzyjającym układzie gier dla uczestników i zostanie podany na kilka dni przed Turniejem.
11. W sytuacjach kontrowersyjnych i takich, których nie przewiduje niniejszy regulamin Turnieju, ostateczna decyzja należy do Organizatora.
12. W przypadku mniejszej niż zakładana liczby zespołów, Główny Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.

§5
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do gry w obuwiu sportowym, najbardziej wskazane są buty na płaskiej podeszwie lub w tzw. torfach (krótkie gumowe koreczki). Korki nie znajdą zastosowania na nawierzchni zawodów – sztuczna i twarda.
2. Istnieje możliwość przyglądania się turniejowi z trybun.
3. O przepisach gry i o ich interpretacji na boisku decyduje sędzia. Jego decyzja jest ostateczna. Sędzia z kolei zobowiązany jest do jak najlepszego prowadzenia spotkań, wedle swojej najlepszej wiedzy i powszechnie przyjętych zasad gry w halową odmianę piłki nożnej.
4. Główny Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego umieszczania zdjęć i filmów wideo z Turnieju.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, zasad współżycia społecznego, a w szczególności do poszanowania godności osobistej innych uczestników i kibiców Turnieju oraz nie naruszania dóbr materialnych i osobistych uczestników i kibiców Turnieju. Ponadto uczestnicy Turnieju obowiązani są do postępowania charakteryzującego się dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo swoje, innych uczestników oraz wszystkich osób obecnych przy rozgrywkach Turnieju.
6. Na terenie obiektów, na których rozgrywany jest turniej obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz korzystania z innych używek.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb turnieju.
8. Wykładni niniejszego regulaminu dokonuje Organizator. Ponadto Organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne objęte uregulowaniami niniejszego regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Główny Organizator niezwłocznie poinformuje drużyny o zmianie treści niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na facebook’u tutaj.