Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 22 Kwi 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Wykład firmy Sollers.

Wykład firmy Sollers.

Zach?camy do przyj?cia na wyk?ad [z pizz?] otwarty firmy Sollers na naszym wydziale:

Szczegó?y:

Testowa? czy nie? Je?li tak to jak? To wielkie pytania! Ju? w nast?pny wtorek firma Sollers poprowadzi wyk?ad o tym jak w praktyce sprawdza si? testowanie przy du?ych projektach informatycznych. Ka?dy uczestnik mo?e liczy? na kilka kawa?ków pizzy 😉

Termin: wtorek 25.04 o 12:15
Miejsce: sala 3180
Zapowiada si? bardzo ciekawie 🙂
Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do zapoznania si? z plakatem!