Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 27 Mar 2017 w Imprezy/Eventy

Wieczór Gier Planszowych na MIMie

Wieczór Gier Planszowych na MIMie

Zapraszamy serdecznie na kolejny wieczór gier planszowych na MIMie! Odb?dzie si? on ju? w pi?tek 31 marca.

Przez ca?y wieczór dost?pne b?d? gry z wydzia?owej szafki. Szczególnie zach?camy do wypróbowania nowych tytu?ów, które pojawi?y si? niedawno na naszym wydziale. Zach?camy równie? do przyniesienia w?asnych gier!

Dla uczestników wieczoru przewidzieli?my pocz?stunek oraz napoje.

Gramy od 16:00 do 21:30 w sali 4420.