Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 24 Mar 2017 w Praktyki/Praca

Płatne praktyki w PGNiG

Płatne praktyki w PGNiG

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? praktyk w PGNiG i aplikowania:

Z?o?a Kariery to nowy program edukacyjno-sta?owy dla studentów i absolwentów realizowany przez PGNiG SA.

W ramach programu oferujemy praktyki w wybranych Departamentach Centrali Spó?ki i Oddziale Obrotu Hurtowego oraz mo?liwo?? uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, wspieraj?cych proces budowy ?cie?ki kariery.

Wi?cej informacji o Z?o?ach Kariery znajd? Pa?stwo pod adresem:

http://gk.pgnig.pl/zloza-kariery oraz http://www.facebook.com/zloza.kariery

Link do og?osze?:

https://www.pracuj.pl/praca/praktykant-w-dziale-rozliczen-oddzial-obrotu-hurtowego-warszawa,oferta,5167365

https://www.pracuj.pl/praca/praktykant-analityk-oddzial-obrotu-hurtowego-warszawa,oferta,5167509?sug=oferta_bottom_ss_1