Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 19 Mar 2017 w Imprezy/Eventy

ERKA – Rozkwitający Wieczorek Gitarowy (24.03.2017)

ERKA – Rozkwitający Wieczorek Gitarowy (24.03.2017)

Ju? w pi?tek,  24 marca w godzinach od 18:00 do 1:00 odb?dzie si?:

ERKA!
czyli RRRozkwitaj?cy WieczoRRRek GitaRRRowy!

Miejsce: tradycyjnie klubokawiarnia Mam Ochot?, ul. Grójecka 75 (Dom Kultury Ochota)

ERRRKA to niepowtarzalna okazja by spotka? si?, zrelaksowa? po pracowitym dniu, porozmawia?, pogra? i po?piewa? we wspólnym gronie.

Co nale?y zrobi?:

1. wzi?? gitar?, ukulele, akordeon, b?d? jakikolwiek inny instrument – gramy na wszystkim oprócz nerwów;
2. ?piewa? na ca?e gard?o;
3. korzysta? z wszelkich elementów rozgrzewaj?cych zapewnionych przez Samorz?d:)

Spe?nienie powy?szych warunków dostatecznych implikuje ?wietn? zabaw? do rana.

Serdecznie zapraszamy!