Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 14 Mar 2017 w Imprezy/Eventy

MIM-owe koszulki 2017!

MIM-owe koszulki 2017!

Matematyka nie przydaje si? w ?yciu? Nie! To ?ycie nie przydaje si? w matematyce! Czyli kolejna edycja wydzia?owych koszulek.

Rozpoczynamy kolejn? edycj? wydzia?owych koszulek. Chcemy, ?eby na nich znalaz?y si? Wasze projekty! Zapraszamy do wysy?ania pomys?ów na adres koszulkimimuw2017@gmail.com do 26 marca!

Zapraszamy do ?ledzenia postów w wydarzeniu na fanpage’u ZSS w popularnym serwisie spo?eczno?ciowym facebook.com.