Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 21 Lut 2017 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

iOS Level Up

iOS Level Up

Zapraszamy do udzia?u w kursie „iOS Level Up”!

Jest to cykl 7 praktycznych zaj?? z programowania w Swifcie na urz?dzenia z systemem iOS dla ?rednio zaawansowanych.

W trakcie warsztatów uczestnicy b?d? mogli:

  • nauczy? si? zaawansowanych funkcji j?zyka Swift,
  • pozna? dog??bnie najcz??ciej u?ywane kontrolki UIKit’a,
  • nauczy? si? tworzy? swoje kontrolki,
  • nauczy? si? animowa? elementy interfejsu,
  • pozna? framework do tworzenia gier na iOS.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do studentów, którzy rozpocz?li ju? swoj? przygod? z programowaniem na iOS, znaj? podstawy Swifta i potrafi? zastosowa? wiedz? z programowania obiektowego w najprostszych aplikacjach. J?zyk angielski b?dzie równie? potrzebny w stopniu umo?liwiaj?cym czytanie dokumentacji.

Start: 7 marca 2017

Godzina: 16:00 – 18:00

Gdzie: Wydzia? Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, DaftCode Laboratory (s. 2041)

Prowadz?cy: Patryk Adamkiewicz – iOS Software Developer w DaftCode

Jak si? zapisa??

Aby zapisa? si? na kurs, nale?y wype?ni? krótki formularz https://goo.gl/forms/B6gULfCwyGRsrQn63

Zapisy na warsztaty trwaj? od 13.02.2017 do 28.02.2017.

Do??cz do wydarzenia na FB!

https://www.facebook.com/events/666343956878255/

Zapraszamy!