Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 3 Sty 2017 w Praktyki/Praca

MARCEL S.A. – oferta pracy

MARCEL S.A. – oferta pracy

Marcel S.A. – lider w dziedzinie tworzenia produktów IT dla diagnostyki medycznej poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Rozwoju na stanowisko

Programista JAVA / Python / PHP

Miejsce pracy: Zielonka k/Warszawy

Oczekiwania

 • wykszta?cenie wy?sze (lub ostatni rok studiów) – studia informatyczne lub pokrewne,
 • zdolno?? analitycznego my?lenia,
 • bardzo dobra znajomo?? jednego z j?zyków: JAVA, Python lub PHP (znajomo?? pozosta?ych b?dzie atutem),
 • dobra znajomo?? SQL-a pozwalaj?ca na tworzenie funkcji w PostgreSQL,
 • znajomo?? systemów Windows oraz Linux od strony programistycznej,
 • znajomo?? j?zyka angielskiego na poziomie pozwalaj?cym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiej?tno?? pracy w zespole.

Mile widziane

 • znajomo?? nowych trendów w dziedzinie aplikacji webowych,
 • do?wiadczenie w tworzeniu aplikacji webowych,
 • mo?liwo?? prezentacji w?asnych aplikacji, wdro?e? itp.,
 • znajomo?? technologii J2EE.

Oferujemy

 • mo?liwo?? pracy przy realizacji zaawansowanych i innowacyjnych projektów w do?wiadczonym zespole,
 • realny wp?yw na wdra?ane rozwi?zania, dobór technologii i architektury,
 • mo?liwo?? pozyskiwania wiedzy specjalistycznej i rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o prac?, b?d? w innej formie preferowanej przez Kandydata.

Osoby zainteresowane prosimy o przesy?anie aplikacji na adres rekrutacja@marcel.pl

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.

Marcel S.A. ul. Prymasa St. Wyszy?skiego 11, 05-220 Zielonka

tel. (22) 490 95 30, fax (22) 771 01 91