Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 24 Lis 2016 w Warsztaty/Szkolenia/Konkursy

Akademia Gemiusa

Akademia Gemiusa

Zapraszamy do uczestnictwa w pierwszym w tym roku akademickim spotkaniu z cyklu Akademia IT Gemiusa, które odb?dzie si? 24 listopada o godzinie 14:15. Dla uczestników jak zawsze przewidziana jest pizza!

Prelegent: Jakub Kruszona-Zawadzki

Temat: Kodowanie nadmiarowe dla ka?dego – czyli mi?a i przyst?pna implementacja macierzy dyskowych typu RAID6 i wy?szych.

Opis:
Podczas wyst?pienia ekspert Gemiusa, Jakub Kruszona-Zawadzki zamierza opowiedzie? o tym, co to jest kodowanie nadmiarowe i do czego jest u?ywane.
Nast?pnie przybli?y zasady dzia?ania popularnych metod u?ywanych do kodowania nadmiarowego.
Na koniec przedstawi bardzo ?atw? i efektywn? implementacj?, która b?dzie u?ywana w rozproszonym systemie plików MooseFS.