Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 5 Kwi 2016 w Imprezy/Eventy

PIZZA! Akademia IT

PIZZA! Akademia IT

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu Akademii IT organizowanej przez ZSS MIM UW i firm? Gemius SA. Odb?dzie si? ono ju? w najbli?szy czwartek w sali 4420 o godzinie 14:15.

Tytu?: Wytwarzanie kodu – dobre praktyki VS rzeczywisto??.
Opis: W ramach wyk?adu poruszone b?d? zagadnienia z zakresu wytwarzania oprogramowania takie jak:
– dobre praktyki, a domowe projekty,
– dobre praktyki, a komercyjne projekty,
– koszt stosowania dobrych praktyk z punktu widzenia programisty (krótko i d?ugoterminowy),
– dobór w?a?ciwych praktyk do rozmiaru realizowanego projektu,
– ró?nice mi?dzy projektami domowymi, a komercyjnymi,
– zderzenie dobrych praktyk z rzeczywisto?ci? (co powinno b?, a co spotykamy).
Dodatkowo: mo?liwo?? zadania pyta? zwi?zanych z IT, na które nie znajdzie si? odpowiedzi w ksi??kach.