Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 21 Kwi 2013 w Wszystko

Flaszki

Zapraszamy na kolejn? edycj? Flaszek, która odb?dzie si? ju? w poniedzia?ek 22 kwietnia na Wydziale Biologii UW przy ulicy Miecznikowa 1 (w auli).

Flaszki to seria kilkunastu 5-minutowych wyst?pie?, na tematy ró?norodne i dowolne, ale zawsze pasjonuj?cych mówc?. S? interesuj?ce, dynamiczne, tre?ciwe i celne.

Wi?cej informacji znajdziecie tutaj.
Zapraszamy na kolejn? edycj? Flaszek, która odb?dzie si? ju? w poniedzia?ek 22 kwietnia na Wydziale Biologii UW przy ulicy Miecznikowa 1 (w auli).

Flaszki to seria kilkunastu 5-minutowych wyst?pie?, na tematy ró?norodne i dowolne, ale zawsze pasjonuj?cych mówc?. S? interesuj?ce, dynamiczne, tre?ciwe i celne.

Wi?cej informacji znajdziecie tutaj.
Zapraszamy na kolejn? edycj? Flaszek, która odb?dzie si? ju? w poniedzia?ek 22 kwietnia na Wydziale Biologii UW przy ulicy Miecznikowa 1 (w auli).

Flaszki to seria kilkunastu 5-minutowych wyst?pie?, na tematy ró?norodne i dowolne,
ale zawsze pasjonuj?cych mówc?. S? interesuj?ce, dynamiczne, tre?ciwe i celne.

Wi?cej informacji znajdziecie tutaj.