Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zamieszczono dnia 17 Lis 2010 w Wszystko

Science/Interns Day 2.0 + Flashtalks

Zapraszamy na pierwsze w tym roku akadamickim Science/Interns Day + Flashtalks! (najbli?sza ?roda o 16.15)

Flashtalks, czyli… ?

Flashtalki to szybkie i ?wawe, 5 minutowe wyst?pienia, podczas których w sposób krótki, ciekawy i skondensowany przedstawiony jest dany temat.  Zainteresowani tematem b?d? mogli obgada? szczegó?y z prelegentami podczas przerwy lub po S/ID.

O czym b?dzie? Dowiem si? czego? ciekawego?

Tak! Tym razem mowa b?dzie g?ównie o praktykach (m.in. Google, Microsoft, True Knowledge) i sta?ach naukowych (Instytut Weizmanna, Letnie Praktyki Badawcze), bo deadline’y na zg?oszenia w wielu firmach i instytucjach w?a?nie si? zbli?aj?.

Ale nie tylko – b?dzie te? mowa o ko?ach naukowych (Ko?o Pasjonatów Matematyki, Ko?o Naukowe .NET), a tak?e o rzeczach z nauk? zwi?zanych lu?no lub wcale (Lojban, Go…)

Przyjd?, je?li chcesz dowiedzie? si?:

  • gdzie i?? na fajny sta? naukowy/programistyczny w wakacje, jak si? dosta?
  • jak pokierowa? w?asym rozwojem naukowym, co warto robi?, gdzie je?dzi??
  • czym, poza nauk?, interesuj? si? koledzy z MIMUW 🙂

Zainteresowany?

Przyjd? i pos?uchaj swoich kolegów:
Kiedy: ?roda, 24 listopad, godz. 16.15 – 17.45
Gdzie: sala 4420

i nie zapomnij przyprowadzi? swoich wydzia?owych znajomych! 🙂

Organizatorzy,
Marcin Kotowski i
Maciej Ja?kowski

PS. Zmiana terminu wynik?a z przyczyn od nas nie do ko?ca zale?nych tudzie? lokalowych…