Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Więcej ostatnich wpisów

Zerówka Last Minute – Studencki Klub Górski

Zamieszczono dnia 18 Wrz 2017 w Imprezy/Eventy| 0 komentarzy

Serdecznie zach?camy do zapoznania si? z ofert? Studenckiego Klubu Górskiego. Ostatnia okazja na wyjazd w góry przed rozpocz?ciem roku akademickiego. Rajd dedykowany studentom, more about którzy chcieliby pojecha? z nami po raz pierwszy, ale wszyscy ch?tni s? mile widziani. Szczegó?y na stronie...

Oferty pracy od Growbots

Zamieszczono dnia 11 Wrz 2017 w Praktyki/Praca| 0 komentarzy

Growbots, treat one of the hottest 100% Polish startups, mind goes through the most exciting time in its history. We are building a sales automation tool based on machine learning and AI that will revolutionize the way that businesses around the world connect. Today we are over 90 people with a strong Product and Tech team in Warsaw and Sales & Marketing in US – and we are growing quickly! We are currently looking for talents in various positions including Back-end Developers, viagra Data Engineers, Customer Success Managers and many more.  Interested? Find out more & apply via our website:...

Sage

Zamieszczono dnia 30 Cze 2017 w Praktyki/Praca

Zapraszamy do zapoznania si? z 2 letnim programem dla absolwentów kierunków informatycznych oferowanym przez firm? Sage. Szczegó?y znajdziecie tutaj:...

Wyjazdy promocyjne MIM UW

Zamieszczono dnia 4 Cze 2017 w Praktyki/Praca

Drodzy studenci! Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w projekcie, approved który ma na celu promocj? naszego wydzia?u w?ród uczniów z ca?ej Polski. Ju? od przysz?ego roku chcemy pokazywa? osobom w wieku licealnym, diagnosis ?e studiowanie na naszym wydziale daje wiele satysfakcji i mo?liwo?ci, dlatego zapraszamy Was, drodzy studenci, do do??czenia do ekipy, która b?dzie odwiedza? ró?ne szko?y w ca?ej Polsce i promowa? nasz wydzia?! Wst?pne zg?oszenia mo?na przesy?a? poprzez t? ankiet?. Pojechanie dostateczn? ilo?? razy na takie spotkanie (oczywi?cie wyjazd finansuje wydzia?) pozwala na zaliczenie praktyk. Po wi?cej szczegó?ów zach?camy do kontaktu z samorz?dem poprzez e-mail:...